Filmoteka szkolna

Filmoteka projektu Feniks
Poniższe filmy przedstawiają najciekawsze eksperymenty fizyczne realizowane w ramach Projektu Feniks. Warto zaznaczyć, że prace były prezentowane przez uczniów na terenie
Uniwersytetu Rzeszowskiego jako najlepsze  prace woj. podkarpackiego. Uczniowie przeprowadzali eksperymenty ,,na żywo'' na forum ogromnej publiczności Uniwersytetu Rzeszowskiego
Prace naukowe:
Adrianny Sypień i Fustyny Sypień ,,Co ma wspólnego siła z prądem elektrycznym?''
Dominiki Jachym i Ewelin Czajki, ,,Badanie elektrowni wodnej''
Joanny Ochałek i Adriana Liszki  ,,Od piłeczki do kineskopu'' były przedstawiane na Międzyregionalnym Konkursie Projektów Naukowych. Ponadto praca Adrianny i Faustyny Sypień były prezentowane na Uniwersytecie Jagiellońskim.

,,Od piłeczki do kineskopu''

,,Badanie elektrowni wodnej''

,,Grawitacyjny generator prądu''

 ,,Cytrynowe ogniwo''

 ,,Co ma wspólnego siła z prądem elektrycznym?''

,,Diabelska pętla''