ŚWIETLICA SZKOLNA

ŚWIETLICA SZKOLNA

bawi, uczy, wychowuje...

Wychowawca świetlicy:

mgr Małgorzata Janik

 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY ŚWIETLICY

  1. W naszej szkole świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.30
  2. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed lekcjami jaki i po nich, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się, aby czas  spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci.
  3. Na początku roku wszystkie dzieci zostały zapoznane z regulaminem świetlicy szkolnej oraz regulaminem dowożenia uczniów do szkoły. Uczniowie poznali prawa i obowiązki uczestnika zajęć na świetlicy szkolnej.
  4. Dla rodziców zostały przygotowane karty zgłoszenia dziecka do świetlicy (do pobrania poniżej). Dziecko może uczęszczać na świetlicę tylko po wypełnieniu przez rodzica karty zgłoszeniowej.
  5. Dziecko może być odebrane przez rodzica lub osobę wskazaną w karcie zgłoszenia.
  6. Uczniowie maja możliwość korzystania z różnych form zajęć świetlicowych: zajęcia plastyczno - manualne, dydaktyczne,  muzyczne, rozrywkowe, relaksacyjne oraz zabawy indywidualne według upodobań dziecka.


GŁÓWNE ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

·        Właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach.
·        Kształtowania nawyków kultury osobistej oraz współżycia w grupie.
·        Rozwijanie zainteresowań oraz zdolności uczniów.
·        Wdrażanie do samodzielności.
·        Organizacja właściwego odpoczynku oraz rozrywki.
·        Współpraca z domem i środowiskiem lokalnym.

 

PLAN DNIA

7.00 – 8.00 Powitanie uczniów oraz „coś na dzień dobry” czyli zabawy ruchowe, gimnastyka itp.

8.00 – 9.30 Rozruszajmy trochę głowę: łamigłówki, zagadki, gry logiczne i edukacyjne.

9.30 – 11.30 Indywidualne „sprawy i sprawki” czyli zabawy według upodobań dzieci.

11.30 – 12.30 Obiad/ gry komputerowe, planszowe, puzzle itp.

12.30 – 14.00 Bądź twórczy! - zabawy plastyczne, ruchowe, czytelnicze, teatralne, wypełnianie kart pracy, pogadanki (według planu pracy).

14.00 – 15.00 Zrób to teraz!- odrabianie zadań domowych. 

15.00 – 15.30 Trochę relaksu na zakończenie dnia (zabawy relaksacyjno - ruchowe, słuchanie muzyki, oglądanie bajek i filmów, zabawy indywidualne).

Nasze prace plastyczne: