Włączamy się w wielką akcję charytatywną: budujemy studnię w Afryce!


Nasze Szkolne Koło Caritas zaangażowało się w zbiórkę funduszy na rzecz  budowy studni w Afryce i w związku z tym zorganizowało wielką akcję charytatywną obejmującą całą gminę Kołaczyce. Akcja ta jest odpowiedzią na apel Grupy Charytatywnej działającej przy Sanktuarium Grobu Pańskiego w Przeworsku. Nosi nazwę: Makulatura na misje, a polega na zbiórce makulatury do specjalnych kontenerów, z których  następnie jest ona sprzedawana w punkcie skupu makulatury. Uzyskane w ten sposób fundusze są gromadzone i przekazywane misjonarzom w Sudanie poprzez Polską Fundację Pomoc Afryce. Jeden z takich kontenerów koloru zielonego już stanął obok naszej szkoły! Wszyscy mogą do niego składać zbędną makulaturę.

Akcja potrwa od 15 lutego do 15 marca br.

w dni powszednie od 8.00 do 14.00.

 

Dlaczego powinniśmy pomóc?

 Dostęp do czystej wody to jeden z poważniejszych problemów biednej ludności Afryki. Brak wody jest przyczyną głodu, chorób i dużej umieralności wśród tamtejszych dzieci.  Koszt budowy jednej studni głębinowej to około 15 tys. złotych, co oznacza, że aby wybudować taką studnię, potrzeba około 75 ton zebranej makulatury. Do tej pory - dzięki tego typu akcjom przeprowadzonym w wielu miejscowościach na Podkarpaciu - udało się wybudować pięć studni w czterech afrykańskich państwach: dwie w Sudanie Południowym oraz po jednej na Madagaskarze, w Czadzie i Zambi. Dla mieszkańców wiosek, w których powstały studnie, to wielkie wydarzenie i ogromna radość. To także nadzieja na lepsze życie. Obecnie zebrano fundusze na kolejne trzy studnie, których budowa wkrótce się rozpocznie, ale potrzeby  dużo większe

Dlaczego właśnie my?

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy ma wielkie doświadczenie w wolontariacie, który od lat jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły, stąd pomysł na podjęcie się zadania koordynowania akcją na terenie gminy. Planujemy propagować akcję za pomocą plakatów, ogłoszeń w kościołach, Internetu. Zależy nam szczególnie na rozpowszechnieniu  informacji w szkołach, by zachęcić dzieci i młodzież do podejmowania się bezinteresownej pomocy potrzebującym.

Honorowy patronat nad całym przedsięwzięciem objęła Pani Burmistrz  Kołaczyc Małgorzata Salacha. 

A mottem naszych działań niech będą słowa
ks. Mieczysława Malińskiego:

 

„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”