Projekt COMENIUS

      Poniżej: w języku czeskim          

                          Poniżej: w języku tureckim

       Poniżej: w języku hiszpańskim

   

      

  Ogólnopolski konkurs: „Chroń przyrodę dla przygody”.

I miejsce dla naszych uczniów!


        W miesiącach: marzec-czerwiec 2011 roku Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy brał udział w konkursie „Chroń przyrodę dla przygody”, zorganizowanym przez fundację Nasze Środowisko, a który polegał na zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).

         Jak się okazało podczas przygotowywania danych do studium porównawczego Zasad 3 U w ramach projektu „Doing Our Bit” – mieszkańcy naszego terenu, nie mają możliwości oddania takiego rodzaju odpadów do tzw. eko-parku, gdyż zwyczajnie takowe u nas nie istnieją. Dlatego tym bardziej naszej szkole zależało na poprawie tej sytuacji i ochronie okolicznych lasów przed kolejną „wywózką” ZSEE (taki sprzęt najczęściej zostaje „oddany” do rowu, lasu czy na łąkę).

         W akcję udało się nam zaangażować społeczność całej gminy Kołaczyce (składającej się z miasta Kołaczyce oraz wiosek: Bieździedza, Bieździadka – z których pochodzą uczniowie naszej szkoły, Krajowice, Nawsie Kołaczyckie, Sowina, Lublica oraz Sieklówka).

         Działania rozpoczęliśmy od pozyskania sponsora – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kołaczycach – którego prezes zgodził się pokryć koszty odbioru ZSEE spod posesji mieszkańców gminy i przewozu na teren składowania (pod szkołę w Bieździedzy). Następnie przeprowadziliśmy akcję informacyjną wśród lokalnej społeczności poprzez plakaty, rozwieszane przez uczniów oraz nauczycieli szkoły i powiadamianie ustne. W propagowanie akcji włączyli się wszyscy proboszczowie parafii terenu gminy, przedstawiając ją w czasie ogłoszeń parafialnych. Zadaniem mieszkańców było już tylko wystawienie zbędnego sprzętu przed swoje posesje.

         W naszej szkole sprzęt był ważony, zapisywany i składowany, skąd odbierała go firma transportując na miejsce recyklingu.

         W trakcie trwania konkursu „Chroń Przyrodę dla Przygody” powstał reportaż filmowy promujący akcję, wyemitowany w lokalnej Internetowej Telewizji Kołaczyce.

         Dla każdego dziecka, które wzięło udział w konkursie „Chroń Przyrodę dla Przygody” (łącznie 70 uczniów), szkoła ufundowała symboliczne nagrody – kolorowe, ekologiczne torby na zakupy oraz piłeczki – globusy, notesy i długopisy.

         W efekcie końcowym nasza szkoła zebrała ponad 32 tony ZSEE i zdobyła I miejsce w konkursie, pokonując 500 innych placówek. Jak napisano o nas stronie internetowej fundacji Nasze Środowisko – okazaliśmy się bezkonkurencyjni. I rzeczywiście, gdyż szkoła, która zajęła II miejsce zebrała 10 ton ZSEE. Nagrody jakie otrzymaliśmy to: 48 calowy ledowy telewizor marki Sharp, wieża stereo Sharp, 40 kalkulatorów Sharp, gadżety: smycze, długopisy, notesy, torby ekologiczne na zakupy, kolorowanki, puzzle i książeczki edukacyjne.

 

        

Także w konkursie: uczeń, który zebrał największą (wagową) ilość ZSEE – pierwsze trzy miejsca zdobyli nasi uczniowie:

 

I miejsce – Mateusz Hendzel (IIb gim) – otrzymał laptop

 

 

 

 

II miejsce – Karol Kaleta (IIb gim) – otrzymał rower

 

 

III miejsce – Patryk Fara (6b sp) – otrzymał cyfrowy aparat fotograficzny

 

 

Uczniowie, którzy włączyli się w zbiórkę ZSEE

Szkoła Podstawowa

 

Klasy 0

Burda Krystian – 5,85 kg

Fuczek Gabriela – 61,49kg

Maciejowski Norbert – 42,33kg

Sypień Marcin – 0,30kg

Mamroł Jakub – 5,26kg

Sikora Anna – 0,14kg

Kuryj Jakub – 1,66kg

Czajka Mateusz – 2kg

Gliwska Anna – 0,94 kg

Kolbusz Julia – 0,43kg

Hendzel Łukasz – 0,64kg

Michalec Aleksandra – 0,37kg

Młyniec Katarzyna – 1,25kg

Leśniak Dominik – 3 kg

Biernacka Ewa – 806kg

Ochałek Julia – 20,53kg

 

Klasa 1a

Baran Jakub – 17,5 kg

Maciejowski Jonatan – 118,63kg

Szczerba Przemysław – 0,04kg

 

Klasa 2

Czajka Adrian – 0,72kg

Florek Martyna – 109kg

Kuryj Tomasz – 4,77kg

Lechwar Mateusz – 237 kg

Lechwar Tomasz – 0,35kg

Matysik Izabela – 107 kg

Stasiowska Iwona – 0,18kg

Urban Tomasz – 0,28kg

Zemrys Patryk – 0,40kg

 

Klasa 3a

Kaleta Justyna – 0,37 kg

Lechwar Kacper – 4, 78kg

Ochałek Sebastian – 134,35kg

Tomaszewska Julia – 7,41kg

 

Gimnazjum

 

Klasa Ia

Dziok Aneta – 78,5kg

Kaleta Wojciech-228,5kg

Krajewska Magdalena – 29kg

Salacha Kamil – 138 kg

Wilisowski Grzegorz – 213kg

 

Klasa Ib

Wójtowicz Gabriela – 342,5kg

 

Klasa IIa

Buczyńska Karolina – 74,2kg

Hendzel Edyta – 102kg

Zemrys Kamil – 9,5kg

 

Klasa IIb

Hendzel Mateusz – 8,158,74kg

Kaleta Karol – 7,902,18 kg

Łącka Weronika – 4,84kg

Ochałek Karolina – 1,02kg

Rak Beata – 0,28kg

Żygłowicz Joanna – 10,5kg

 

Klasa IIIb

Szczyrba Aleksandra – 86kg

 

Klasa 3b

Fic Aleksandra – 14,67kg

Kaleta Paweł – 4,20kg

Łętowska Karolina – 0,20kg

Wilisowska Edyta – 21,50kg

 

Klasa 4a

Fundakowski Kamil – 10,3kg

Poziemska Dorota – 3 kg

 

Klasa 4b

Mamroł Edyta – 133 kg

Ochałek Katarzyna – 39kg

 

Klasa 5

Kaleta Piotr – 128,2kg

Kopeć Anna – 32,5kg

Salacha Ewelina – 117,7kg

Szpak Kinga – 81kg

Winiarska Weronika – 226,5kg

Zbylut Katarzyna – 199,5kg

Żygłowicz Justyna – 36,5kg

 

Klasa 6a

Biernacki Kamil – 47kg

Leśniak Patryk – 16,5kg

Liszka Artur – 165kg

 

Klasa 6b

Fara Patryk – 7,848,45kg

Gozdecka Marta – 181kg

Kowalska Gabriela – 34,5kg

 

 

 A w Bieździedzy europejsko….

 Wizyta nauczycieli z Czech, Hiszpanii i Turcji w naszej szkole!


     W ostatnim tygodniu września br. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy gościł nauczycieli z Czech, Hiszpanii i Turcji. Delegacja składała się z czternastu osób zaangażowanych w realizację międzynarodowego programu Comenius służącemu zacieśnianiu więzi między instytucjami edukacyjnymi w różnych krajach. Projekt pn. „Doing Our Bit” realizowany przez Szkołę Podstawową w Bieździedzy (z udziałem miejscowego Publicznego Gimnazjum) służy ochronie środowiska i edukacji ekologicznej. Projekt ten realizowany jest równocześnie w trzech partnerskich szkołach europejskich.

Spotkania nauczycieli (do tej pory odbyło się trzy) mają na celu wymianę doświadczeń związanych z edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży, motywują do podjęcia działań proekologicznych we własnych środowiskach lokalnych.

                               Warsztaty: „Zrobić coś z niczego”

        Zadaniem gości z Czech, Hiszpanii i Turcji było wraz z uczniami klasy 6 z otrzymanych materiałów odpadowych (plastikowych butelek, tekturowych rolek, kubeczków po jogurtach, opakowaniach po jajkach, itp.) wykonać jakiś przedmiot, rzecz, rzeźbę.

     Grupa czeska wykonała postać kobiety, Hiszpanie postać chłopca, a Turcy budynek meczetu. Wszyscy uczestnicy zajęć byli bardzo zadowoleni z rezultatów swej pracy, dzięki której powstały małe arcydzieła sztuki i została ograniczona ilość śmieci przeznaczonych do wyrzucenia, co z kolei jest jednym z priorytetów projektu „Doing Our Bit”.

 

Na efekty działań nauczycieli ZSPiG w Bieździedzy nie trzeba było długo czekać: potrafili zaangażować nie tylko uczniów, ale i dorosłych mieszkańców gminy Kołaczyce do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zagrażającego środowisku naturalnemu. Zebrano ponad 30 ton odpadów! Dzięki temu szkoła została laureatem ogólnopolskiego konkursu pn. „Chroń przyrodę dla przygody” zorganizowanego przez Fundację Nasze Środowisko i otrzymała cenne nagrody rzeczowe o wartości 10 000 zł. Najwyższą zaś nagrodą był fakt, że okolica została oczyszczona z 30 ton trujących nas odpadów. A to tylko jedno z zadań realizowanych w ramach projektu, który zakończy się w 2012 roku po dwóch latach od jego rozpoczęcia.

Uczniowie z Bieździedzy przygotowali dla europejskich gości specjalny program artystyczny nawiązujący do kultur czterech krajów - uczestników projektu

       Integracja europejskich szkół stworzyła również świetną okazję do bliższego poznania kultur państw biorących udział w projekcie. Zaproszeni goście zwiedzili Kraków i Warszawę, a także poznali miejscowe atrakcje turystyczne, m.in. Karpacką Troję w Trzcinicy i gotycki kościół w Bieździedzy. Podczas pobytu w szkole spotkali się z uczniami, aby poprowadzić dla nich zajęcia proekologiczne oraz obejrzeli przygotowany dla nich program artystyczno- multimedialny dotyczący krajów biorących udział w projekcje. Wysoko ocenili występy uczniów, którzy starali się na scenie i w przygotowanym przez siebie reportażu filmowym pokazać to, co Polakom kojarzy się z poszczególnymi krajami. Widzowie zobaczyli więc hiszpański taniec flamenco, inscenizację o Don Kichote, polską wigilię, turecki targ czy też scenkę z czechosłowackiego serialu: „Szpital na peryferiach”. A to tylko niektóre punkty programu, którego przesłanie zawierała jego ostatnia odsłona ukazująca piłkarzy czterech reprezentacji narodowych stojących na najwyższym stopniu podium: „Tak naprawdę wszyscy gramy w jednej drużynie, choć tak bardzo się różnimy”. „Gramy” w jednej „drużynie”, by ocalić nasze środowisko naturalne! Dlatego: „We are the champions” - zaśpiewali na koniec wszyscy uczniowie i zaproszeni goście (były nawet łzy wzruszenia!).

                                      W Warszawie

W Krakowie

     Tygodniowy pobyt zagranicznych gości dał wiele satysfakcji zarówno uczniom, jak i nauczycielom, którzy starali się być dobrymi ambasadorami Polski. Czesi, Hiszpanie i Turcy wyjeżdżali z naszego kraju przekonani, że polska szkoła w Bieździedzy to dla uczniów przyjazne miejsce, a Polacy są narodem niezwykle gościnnym- bo takie zapewnienia usłyszał od międzynarodowej delegacji pan Wiesław Jedziniak-dyrektor ZSPiG w Bieździedzy.

 Spotkanie władz samorządowych z zaproszonymi gośćmi

      Koordynatorem programu Comenius (ze strony polskiej) jest pani Renata Samborska- nauczycielka ZSPiG w Bieździedzy.

 Na realizację programu przyznano szkole fundusz w kwocie 15 000 euro.

 

                                     Autorka  artykułu: Agata Ochałek- Skałba

 

 Film pt.„Co Polacy wiedzą o Czechach, Hiszpanii

i Turcji?”

         W dniach 26-30 września 2011 roku w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum gościli przedstawiciele szkół partnerskich projektu „Doing Our Bit” programu Comenius. Było to już trzecie spotkanie partnerstwa.

Z tej okazji zostało przygotowane w naszej szkole przedstawienie „We are the champions”, na które składały się najbardziej charakterystyczne dla danego scenki rodzajowe dotyczące literatury, sztuki, muzyki, tradycji, kultury oraz sportu. Scenki te scalały w całość fragmenty filmu „Co Polacy wiedzą o Czechach, Hiszpanii i Turcji?”, w którym uczniowie naszej szkoły zadawali pytania mieszkańcom naszej gminy na temat państw partnerstwa.

         Film można zobaczyć na stronie internetowej projektu– www.comeniusdob.com.

 

      Konkurs „Jedz smacznie i zdrowo” 

         5 produktem partnerstwa projektu „Doing Our Bit” była książka kucharska (przepisy z resztek). Została stworzona, by zachęcić beneficjentów z każdego kraju partnerskiego do oszczędzania produktów spożywczych, a szczególnie do nie wyrzucania jedzenia, a raczej do wykonania z niego innych potraw. Koordynatorki projektu w naszej szkole: p. Renata Stelmach oraz p. Renata Samborska zapoznały uczniów całej szkoły z produktem partnerstwa jakim jest Książka Kucharska – przepisy z resztek. Dzięki temu uczniowie z klasy IIa gimnazjum spróbowali swych sił w ogólnopolskim konkursie „Jedz smacznie i zdrowo”, przypominający młodzieży zasady prawidłowego i zdrowego odżywiania.

         Uczniowie naszej szkoły przygotowując film konkursowy, szczególną uwagę zwrócili na tak ważne problemy społeczne jak marnowanie żywności i niedożywienie. Film zdobył uznanie jury konkursu i klasa IIa zdobyła w tej kategorii jedną z głównych nagród – tablicę multimedialną wraz z projektorem. W Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy odbyły się również warsztaty o tematyce żywieniowej, w których uczestniczyli wszyscy nasi uczniowie.

         Nasza szkoła otrzymała także – jako jedna z dwóch placówek w Polsce – nagrodę dodatkową przyznaną przez Federację Polskich Banków Żywności.


Konkurs Wiedzy Przyrodniczej

dla uczniów klas 1-3

 

     W maju 2011 roku odbył się Konkurs Wiedzy Przyrodniczej dla uczniów klas 1-3, zorganizowany przez: p. Alicję Rączka i p. Małgorzatę Matysik. Jego celem było propagowanie idei projektu „Doing Our Bit” wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły i utrwalanie w nich zachowań proekologicznych. Każdą klasę reprezentował 3-osobowy zespół, który musiał poradzić sobie z różnego typu zadaniami, np.: uzupełnianiem brakujących wyrazów w tekście, dopasowywaniem nazw zwierząt chronionych do ich obrazków, czy odgadywaniem rebusów i zagadek. Oprócz tego było zadanie sprawnościowe: trafić pustą puszką do kosza. Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

         Punkty po każdej konkurencji były sumowane. Klasy za pierwsze 3 miejsca otrzymały nagrody w postaci gier dydaktycznych, a zespoły poza podium książki i upominki. Podczas, gdy jury liczyło punkty, zebrana widownia obejrzała jedną ze scenek teatralnych, pt. „Był sobie człowiek”, przygotowanych przez uczniów klasy 5 w ramach projektu „Doing Our Bit”. Także przy okazji tego konkursu uczniowie klas 6 rozdali swoim młodszym kolegom, wykonane przez siebie kosze do prawidłowej segregacji śmieci. Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

 

 

 

Konkurs Recytatorski „Wiersze o Zimie” 

Dnia 23 lutego 2012 roku  został zorganizowany konkurs recytacji poezji dla klas „0”-„III” szkoły podstawowej. Uczestnicy przygotowywali jeden wiersz związany tematycznie z zimą, ale z odcieniem ekologicznym. Każdy z wychowawców pomógł swym uczniom wybrać wiersz związany z zimą oraz ochroną przyrody, a także nadzorował postępy w przygotowaniach do występu.

Zwycięzcy otrzymali piękne książki, wyróżnieni drobne upominki, a wszyscy uczestnicy nagrody za udział. Konkurs został zorganizowany, by rozwijać umiejętności recytatorskie najmłodszych uczniów oraz rozbudzać w nich większą świadomość ekologiczną. Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

 

 

Konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej dla uczniów klas 1-3

 W maju 2011 roku w naszej szkole został zorganizowany konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej „Jak chronimy przyrodę?”, którego celem było propagowanie idei projektu „Doing Our Bit” – „Robić Swoje” wśród najmłodszych klas szkoły podstawowej.

 Zadaniem uczniów było przygotowanie pracy plastycznej dowolną techniką oraz na dowolnym formacie. Wszystkie prace znalazły się na wystawie, tak aby każdy mógł je obejrzeć, a tym samym dowiedzieć się czegoś więcej o ochronie środowiska. Każdy uczestnik konkursu otrzymał upominek, a autorzy najlepszych prac zostali nagrodzeni książkami o tematyce przyrodniczej.