KADRA PEDAGOGICZNA

Kadra Pedagogiczna

1 Balasa Marcin
2 Biernacka Beata
3 Burowski Ryszard
4 Nylec Anna (Siostra Łukasza)
5 Dybaś Teresa
6 Famurat Marlena
7 Gajda Maria
8 Grzywna Piotr
9 Janik Małgorzata
10 Jedziniak Wiesław
11 Korecka Teresa
12 Krupa Marcin
13 Leśniak Alina
14 Merkwa Jacek
15 Kapitan Monika
16 Maczuga Małgorzata
17 Matysik Małgorzata
18 Namysł Alicja
20 Ochałek-Skałba Agata
21 Rączka Alicja
22 Rusztowicz Lucyna
23 Rusztowicz Lucyna
24 Samborska Renata
25 Skałkowska Anna
26 ks. Sławniak Krzysztof
27 Stelmach-Rączka Renata
28 Szpak Wiktor
29 Szydło Małgorzata
30 Tutaj Elżbieta
31 Wiejowski Wojciech
32