Projekt: "Gimnazjum w Bieździedzy-Lubię to!"

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

 

Stowarzyszenie „CRAS” –

Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej w Rzeszowie

w partnerstwie z Publicznym Gimnazjum w Bieździedzy

 

zapraszają

uczniów Publicznego Gimnazjum w Bieździedzy

do udziału w projekcie

„Gimnazjum w Bieździedzy-Lubię to!”

 

w ramach PO KL, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 

Projekt realizowany w okresie: od 02.09.2013r. do 31.07.2014r. i obejmuje bezpłatne zajęcia pozalekcyjne:

 

v  wyrównawcze z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, chemii oraz geografii.

v  rozwijające kompetencje kluczowe w ramach kółek zainteresowań:

- biologiczno-chemiczne

- matematyczne

- geograficzno-astronomiczne

- j. angielskiego

- teatralne

- plastyczne (malarsko-ceramiczne)

- techniczne

 

v  zajęcia specjalistyczne

- warsztaty z doradcą zawodowym (grupowe i indywidualne)

- wizyty studyjne w zakładach pracy

 

 

Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej: www.cras.org.pl

oraz u  Koordynatora Realizatorów -Dyrektora Szkoły w Bieździedzy.

 

Adres biura projektu:

Stowarzyszenie „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

35-513 Rzeszów, ul. Raginisa 31 / L2

Tel. 17 787- 92- 17, 17 783- 21- 13

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.Zajęcia teatralne

Zajęcia prowadzone są po dwie godziny tygodniowo dla 10 osób. Specyfika ich pozwala, czy wręcz zachęca do stosowania różnorodnych form i metod pracy z uczniem. Zajęcia teatralne są w swojej istocie interdyscyplinarne (słowo, muzyka, taniec, plastyka). Stąd też wpływa różnorodność form realizacji poszczególnych tematów: od tradycyjnego zdobywania wiedzy, przez indywidualne i zbiorowe działania twórcze, po zabawę i rozrywkę.

Od września do grudnia (roku szkl. 2013/2014)udało nam się przygotować (współtworzyć!) dwa spektakle teatralne.

Pierwszy z nich został zaprezentowany podczas apelu szkolnego poświęconego profilaktyce uzależnień (2 grudnia 2013 r.), a następnie – podczas IX Powiatowego Przeglądu Teatrów Uczniowskich „Pro-Scenki” w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle (3 grudnia 2013 r.). Przegląd miał charakter konkursowy i otrzymał specjalne wyróżnienie spośród pięciu jego laureatów.

Tytuł spektaklu


Oto co mogliśmy na swój temat przeczytać na Jasielskim Portalu Informacyjnym jaslo4u:

Jury w składzie: Małgorzata Piotrowska - wicedyrektor MDK w Jaśle, instruktor teatralny, Iwona Byczek – Inspektor Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Jaśle, koordynator Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Anna Zima – pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaśle oraz Łukasz Gliwa
z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle postanowiło szczególnie wyróżnić przedstawienia przygotowane przez gimnazjalistów z Bieździedzy i licealistów z Kołaczyc. Obie prezentacje oprócz treści profilaktycznych prezentowały wysoki poziom artystyczny, umiejętności aktorskie uczniów i kunszt reżyserski prowadzących teatry”.

Uczniowie otrzymali dyplom, statuetkę i nagrodę rzeczową, a ich występ obejrzą widzowie jasielskiej telewizji.

 

 

 

Uczniowie pracowali także nad spektaklem pt. „Demony wojny”, którego premiera odbyła się 16 grudnia 2013 roku w dniu Święta Szkoły. Sztuka ukazywała dwa totalitaryzmy XX wieku narodzone ze zła oraz ich ofiary. Dzięki udziałowi w sztuce uczniowie nabyli wiedzę o wydarzeniach z czasów II wojny światowej i przekazali ją innym, by „okazać wdzięczność naszym przodkom za ich (...) walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami”- co zaleca nawet  preambuła Konstytucji RP.

Pan Bogdan Rzońca-poseł na Sejm RP wyraził słowa wdzieczności dla nauczycieli, że wychowują dzieci i młodzież w duchu patriotyzmu, a na swoim oficjalnym blogu napisał, iż był pod wrażeniem występu uczniów z Bieździedzy.


                     

 Pani Burmistrz Małgorzata Salacha

gratulując występu, zachęcała nas do powtórzenia sztuki przed szerszą publicznością.

Z przedstawieniem tym odnieśliśmy sukces podczas
XII Powiatowego Konkursu Teatralnego w marcu 2014 roku.

Bardziej niż z 1. nagrody cieszyliśmy się jednak z uznania profesjonalnego jury i widowni. Widzowie przychodzili nam gratulować po spektaklu, w którym odwołaliśmy się nawet do sytuacji wojennej na Ukrainie.

    W marcu 2014 roku włączyliśmy się ponadto w gminne obchody rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej (24 III 1794 roku), wystawiając na placu przykościelnym w Bieździedzy inscenizację: "Ja, Tadeusz Kościuszko...". Ukazywała ona przysięgę Naczelnika Powstania na Rynku w Krakowie.

         W czerwcu 2014 roku odebraliśmy z rąk: Pani Alicji Wosik - Wicewojewody Podkarpackiego; Pana Antoniego Wydro - Wicekurtora Podkarpackiego oraz Pani Moniki Szeli - Dyrektor Teatru Maska w Rzeszowie

  dyplom za zdobycie

I miejsca

w pierwszym Internetowym Przeglądzie Teatrów Szkolnych zorganizowanym przez TVP S.A. Nasza sztuka pt. "Walka z wiatrakami" zdobyła czołowe miejsce w województwie i reprezentowała Podkarpacie w finale ogólnopolskim. Przygotowane przez nas przedstawienie oceniali w Warszawie wspaniali polscy aktorzy i twórcy filmowi, między innymi: Małgorzata Kożuchowska, Olgierd Łukaszewicz, Zuzanna Łapicka - Olbrychska, wypowiadając się o nim bardzo pochlebnie. Padały tam takie słowa oceny, jak: "wspaniały warsztat aktorski" i "profesjonalne, telewizyjne nagranie sztuki" (inscenizację sfilmował Pan Piotr Grzywna). Pan Wicekurator, zasiadający w jury etapu wojewódzkiego, na nasze pytanie, co mamy w przyszłości poprawić, by uzyskać lepszy wynik, odpowiedział: "Niczego nie zmieniacje. Idźcie pod prąd - to niech inni się od was uczą".Wręczenie dyplomów odbyło się 2 czerwca br. w Teatrze Maska w Rzeszowie podczas uroczystej gali, po zakończeniu której laureaci obejrzeli sztukę według Sławomira Mrożka: "Na pełnym morzu". Była ona transmitowana na żywo do wielu szkół w Polsce (także i do ZSP i G w Bieździedzy), biorących udział w nowatorskim, misyjnym projekcje pod nazwą:"Internetowy Teatr TVP dla szkół", którego ideą jest dotarcie z kulturą i sztuką do masowej młodej widowni przy wykorzystaniu szerokopasmowego Internetu.

Pan Antoni Wydro (Wicekurator)z przedstawicielami laureatów - uczestnikami zajęć teatralnych


A oto, co na temat przeglądu teatralnego i naszego w nim udziału zamieszczono na stronie TVP Rzeszów:

"W Internetowym Przeglądzie Szkolnych Teatrów TVP na Podkarpaciu wzięło udział dziewięć szkół. W specjalnym oświadczeniu jury podkreśliło, że nadesłane na konkurs sfilmowane spektakle zostały zrealizowane w bardzo dojrzały, pomysłowy i różnorodny sposób.

 Zwróciło również uwagę na olbrzymi wkład pracy wszystkich szkolnych zespołów teatralnych oraz ciekawe motywacje i aranżacje artystyczne cechujące zgłoszone do konkursu widowiska teatralne. W kategorii szkoły podstawowe pierwsza nagroda przypadła ZESPOŁOWI TEATRALNEMU „Iskierka” z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej za spektakl: „Nie ma tego złego”. W kategorii – gimnazja jury postanowiło przyznać dwie pierwsze, równorzędne nagrody: ZESPOŁOWI TEATRALNEMU Szkolne Kółko Teatralne z Publicznego Gimnazjum w Bieździedzy za spektakl „Walka z wiatrakami’ i ZESPOŁOWI TEATRALNEMU „Klakier” z Zespołu Szkół Publicznych: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Równem za spektakl: „Niezwykłe przygody Ufcia i Ufki’. W kategorii – szkoły ponadgimnazjalne pierwszą nagrodę otrzymał Teatr Szkolny Vacuum z Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Krośnie II LO za spektakl „Nadzieja” Jury przewodniczył wicekurator podkarpacki, Antoni Wydro. Jego członkami byli również Prezes Radia Rzeszów - Henryk Pietrzak, dyrektor Teatru „Maska” w Rzeszowie - Monika Szela, dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie - Grażyna Szeliga i przedstawiciel TVP – Henryk Nicpoń. Wszystkie nagrodzone widowiska teatralne zostały zakwalifikowane do ogólnopolskiego etapu konkursu."

"Walka z wiatrakami"

W Teatrze "Maska" w Rzeszowie podczas gali rozdania dyplomów. Obejrzenie sztuki:
"Na pełnym morzu" Zajęcia wyrównawcze z chemii


  

 Uczniowie uczestniczący w zajęciach wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych z chemii poznawali budowę atomu oraz cząsteczek różnych substancji. Konstruowali różnorodne cząsteczki związków chemicznych z pomocy naukowych sfinansowanych ze środków projektu: "Gimnazjum  w Bieździedzy - Lubię to".

 


                             Zajęcia biologiczno-chemiczne

 

     Uczniowie uczestniczący w zajęciach rozwijających zainteresowania  i kompetencje kluczowe koła biologiczno-chemicznego za pomocą biowskaźników ( skali porostowej) określali czystość powietrza w okolicy Bieździedzy. Na podstawie zebranych danych stwierdzili, że powietrze   w okolicy Bieździedzy jest średnio zanieczyszczone dwutlenkiem siarki i mieści się w 3-4 strefie    siedmiostopniowej skali porostowej.

 

 

Koło zainteresowań rozwijające kompetencje kluczowe z języka angielskiego

 

     Na zajęciach koła języka angielskiego uczniowie poszerzają bieżącą wiedzę z zakresu języka angielskiego, przygotowując - między innymi - opisy na temat swoich planów na przyszłość:
„Oto jestem – Here I am”. Na zajęciach wykorzystują techniki multimedialne, otrzymane w ramach projektu pendrivy, dzięki czemu praca przebiega szybciej i sprawniej. Pracują z wykorzystaniem dostępnych translatorów internetowych. Obecnie powstają pierwsze nagrania filmu.

   Zostały również przygotowane nagrania oraz zdjęcia do reklamy szkoły: jesień i zima. Stworzono opisy tych dwóch pór roku w języku angielskim. Montaż nastąpi po nagraniu pozostałych dwóch pór roku: wiosny i lata.

         Uczestnicy zajęć koła zainteresowań z języka angielskiego wzięli udział także w I etapie kuratoryjnego konkursu języka angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa podkarpackiego.

      


 Zajęcia techniczne


W pierwszej części zajęć technicznych poświęconych sztuce składania papieru uczestniczyło 10 uczniów z klas I-III gimnazjum. Uczniowie pod opieką nauczyciela spotykali się w wyznaczone soboty. Na zajęciach poświęconych technice orgiami modułowego uczniowie zapoznali  się z różnymi sposobami  łączenia papieru.


W tej japońskiej sztuce papieroplastycznej  nie ma bałaganu, ponieważ poszczególne etapy składania papierowych elementów  wynikają z poprzednich  i nie można ich wykonywać w oderwaniu od siebie.W związku z tym uczniowie nauczyli się nie tylko koncentracji,  ale także logicznego myślenia i współdziałania  w  grupie. Sztuka składania papieru rozwinęła  u nich  nie tylko zdolności manualne, ale także sprawiła, że się  wyciszyli i uspokoili . Zajęcia te są niezwykle pracochłonne, ale dają  ciekawe efekty końcowe. Dodatkową zaletą tych zajęć  było to, że  nie wymagają wyjątkowych  zdolności, potrzebne były natomiast   dokładność  i precyzja- tak bardzo istotne  w codziennym życiu. Etapem końcowym tych zajęć było stworzenie   wspólnego projektu, na który złożyły  się poszczególne elementy tworzone indywidualnie przez uczestników podczas  zajęć.

Potrzeba było 8.192 elementów origami modułowego, by uczniowie zbudowali ten statek


                Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego


Celem zajęć z języka polskiego jest wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanej podstawy programowej (III etapu edukacyjnego)  oraz wyrównywanie braków ze szkoły podstawowej (II etapu edukacyjnego). Zajęcia motywują uczniów do nauki języka polskiego i wdrożają ich do systematycznej pracy nad wyrównywaniem braków w zakresie umiejętności: mówienia, słuchania, czytania, pisania, korzystania z informacji, posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu literatury, kultury, sztuki oraz nauki o języku.  Kształtują pozytywne nastawienie do podejmowania wysiłku intelektualnego, niwelują przykre doświadczenia związane z porażkami ucznia na lekcjach języka polskiego i uświadomiają konieczności poprawnego wykorzystywania różnych odmian polszczyzny w określonych sytuacjach.

Zajęcia prowadzone są tradycyjnymi i innowacyjnymi metodami nauczania.

Zajęcia na temat związków frazeologicznych

 

Zajęcia z doradcą zawodowym

         Uczniowie klas II i III Gimnazjum w Bieździedzy w bieżącym roku szkolnym biorą udział w zajęciach z doradztwa i poradnictwa zawodowego. Zajęcia odbywają sie w ramach projektu "Gimnazjum w Bieździedzy - lubię to!",realizowanego przez Stowarzyszenie CRAS w partnerstwie z Zespołem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy.

         Celem zajęć jest pomoc uczniom gimnazjum w określeniu swoich predyspozycji zawodowych, w wyborze kierunku dalszego kształcenia, w określeniu swoich mocnych  i słabych stron, swoich uzdolnień, zainteresowań, cech osobowości, temperamentu i znaczenia tych cech przy wyborze zawodu.

        Uczniowie w ramach zajęć biorą udział w warsztatach, spotkaniach indywidualnych z doradcą zawodowym i wizytach studyjnych w zakładach pracy.

        W trakcie warsztatów uczniowie podjęli pracę w zakresie określenia własnych predyspozycji zawodowych, określenia swoich uzdolnień, cech osobowości, oceny własnego stanu zdrowiai predyspozycji fizycznych  pod kątem wyboru przyszłego kierunku kształcenia. W trakcie realizacji zajęć, umożliwiono również uczniom zapoznanie się  z rodzajami i charakterystyką poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych, zawodów oraz przeanalizowanie ofert, informacji o dalszym kształceniu.

         Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym na początku wywołałyu uczniów poczucie niepewności, jednak po nawiązaniu kontaktu, młodzież zaczynała chętnie pracować, rozmawiać, dzielić się swoimi problemami, wątpliwościami związanymi z wyborem dalszej drogi życiowej, wypełniali testy  i kwestionariusze, dzięki czemu prowadzący zajęcia mógł pomóc w określeniu potencjału ucznia, predyspozycji i preferencji zawodowych oraz w zaplanowaniu ścieżki edukacyjno - zawodowej.

        Dla gimnazjalistów przygotowano wizyty studyjne w kołaczyckich zakładach pracy. Celem wizyt jest zapoznanie młodzieży ze specyfiką poszczególnych zawodów, z rzeczywistymi warunkami pracy i predyspozycjami psychofizycznymi niezbędnymi do wykonywania danego zawodu. Taka działalność stanowi jeden z kluczowych elementów przy dokonywaniu przez uczniów wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej. W organizacje wizyt studyjnych zaangażowały się następujące placówki: Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach,  Przedsiębiorstwo Usługowo- Wytwórczo- Handlowe-  Kazimierz Krajewski, "COMMET" - Świętojańska Danuta, Zakład fryzjerski Halina Rączka, Przedszkole Publiczne w Kołaczycach, Zakład Gospodarki Komunalnej w Kołaczycach. Wizyty studyjne nie byłyby możliwe, gdyby nie przychylna postawa dyrektorów zakładów pracy i kołaczyckich przedsiębiorców - za co bardzo Im dziękujemy.

Wizyta w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kołaczycach,

by zapoznać się z pracą bibliotekarza

       Na czym polega praca przedszkolanki?

Przymiarka do zawodu krawca

Fryzjerstwo? Czemu nie!

Stylistki czy krawcowe?


 Mechanika pojazdów


 

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

 

    Uczniowie uczestniczący w zajęciach wyrównawczych
z języka angielskiego służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych utrwalają wiedzę zdobytą na lekcjach języka angielskiego z zakresu stopniowania przymiotników.

Uczestnicy zajęć chętnie korzystają ze słowników angielsko-polskich i polsko-angielskich sfinansowanych ze środków projektu „Gimnazjum w Bieździedzy – Lubię to!”

Uczniowie zwiększają swoją motywację do nauki języka angielskiego, aktywnie biorą udział w zajęciach. Rozwiązują ćwiczenia gramatyczne obrazujące różnice pomiędzy czasami Present Perfect a Past Simple.

 Uczestnicy zajęć chętnie ze sobą współpracują, poszukując rozwiązań gramatycznych zagadnień.