Edukacja przez teatr

                                                                            BIEŹDZIEDZA, 12. 11. 2007 R.

SPRAWOZDANIE

 z realizacji projektu pn.:


„Ze sceny szkolnej w świat- edukacja przez teatr”

<<patrz: galeria foto>>

<< zobacz reportaże filmowe z projektu >>
dostępne w dziale: Filmy archiwalne


I.INFORMACJE O WNIOSKODAWCY (SZKOŁA, PLACÓWKA)

 

  1. NAZWA SZKOŁY, PLACÓWKI:

 

ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W BIEŹDZIEDZY

ADRES: BIEŹDZIEDZA 98, 38- 214 BIEŹDZIEDZA

WOJEWÓDZTWO: PODKARPACKIE

POWIAT: JASIELSKI

GMINA: KOŁACZYCE

 

  1. DOKŁADNY ADRES DO KORESPONDENCJI: BIEŹDZIEDZA 98, 38- 214 BIEŹDZIEDZA;

TEL.( 0-13) 44 266 27  FAX  .( 0-13) 44 266 27 E- MAIL:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

  1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ ZGŁOSZONEGO PROGRAMU:

 

    1. AGATA OCHAŁEK- SKAŁBA
    2. MAŁGORZATA MACZUGA

 

  1. INNE WAŻNE INFORMACJE O WNIOSKODAWCY:

 

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy  (liczy ponad 300 uczniów) to szkoła, która stara się tworzyć życie kulturalne uczniom małej podkarpackiej gminy (8000 mieszkańców), gdzie dostęp do kultury jest mocno ograniczony. W tym celu realizuje projekty edukacyjne i innowacje pedagogiczne.

 

II. OPIS ZREALIZOWANEGO PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                                

1.NAZWA PROGRAMU: „ZE SCENY SZKOLNEJ W ŚWIAT- EDUKACJA PRZEZ TEATR”.

 

2.OBSZAR TEMATYCZNY, DO KTÓREGO ODNOSI SIĘ ZREALIZOWANY PROGRAM:

EDUKACJA TEATRALNA, LITERACKA, KULTUROWA.

 

3.REALIZATORZY I WSPÓŁREALIZATORZY PROGRAMU:

 

Realizatorem programu był Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjumw Bieździedzy, który zaprosił do jego współrealizacji pozostałe szkoły gminy Kołaczyce  (5  placówek), tj.:

 

·        Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krajowicach

·        Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach

·     Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sowinie

·        Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lublicy

·        Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sieklówce.

 

Ponadto do jego realizacji włączyły się:

·        Koło Gospodyń Wiejskich z Bieździedzy

·        Zespół Ludowy „Pogórzanie z Bieździedzy"

·        przedstawiciele rad rodziców z poszczególnych szkół   w gminie.

 

1.     TERMIN REALIZACJI PROGRAMU: CZERWIEC- PAŹDZIERNIK 2007 R.

 

2.     MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU:

 

·         budynek ZSP i G w Bieździedzy- w sali gimnastycznej odbyły się: koncert „Moja muzyka”, inscenizacja „Śluby panieńskie internacionale”, warsztaty teatralne;przegląd gminnych teatrów szkolnych pn. „Jesienne Spotkanie Teatralne”;          w salach lekcyjnych: również warsztaty teatralne;

   Domu Ludowy w Bieździedzy- występ teatralny: „Żona modna”; przygotowywanie dekoracji, rekwizytów, kostiumów teatralnych;

·         Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie- wyjazd uczniów na spektakl „Chory z urojenia”- komedię Moliera.  


3.     ZASIĘG PROGRAMU: gmina Kołaczyce ( sześć gimnazjów).

 

4.     CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROGRAMU: 10 000 zł

 

5.     WYSOKOŚĆ DOTACJI UZYSKANEJ OD MEN NA REALIZACJĘ PROGRAMU: 7 000 (siedem tysięcy złotych).

6.     OKREŚLENIE ZAKRESU ZREALIZOWANEGO PROGRAMU (LICZBA UCZESTNIKÓW):

- uczniowie szkół podstawowych- ok. 200 osób (uczestniczyli tylko jako widzowiew koncercie „Moja muzyka”, przedstawieniu „Śluby panieńskie internacionale"i przeglądzie gminnych teatrów   szkolnych: „Jesienne Spotkanie Teatralne”);

- uczniowie gimnazjów – 120 (uczestniczyli we wszystkich etapach  realizacji  projektu)

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 24 (uczestniczyli tylko w przeglądzie gminnych teatrówszkolnych: „Jesienne Spotkanie…”);

- nauczyciele – 16

- rodzice – 22

- członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Bieździedzy- 15

- członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Bieździedzy- 4

 

7.     ZASTOSOWANE FORMY I METODY:

 

  • ZAJĘCIA, WARSZTATY Z DZIEĆMI, MŁODZIEŻĄ- JAKIE?

 

W czerwcu, lipcu i sierpniu odbywały się warsztaty teatralne dla uczniów gimnazjów uczestniczących w realizacji projektu. Tematyka tych warsztatów obejmowała: plastykę ruchu scenicznego, dramę i jej elementy, zabawy przedmiotowei teatralizujące, ćwiczenia dykcji. We wrześniu i październiku uczestnicy warsztatów, pod okiem swoich nauczycieli- instruktorów, przygotowywali inscenizacje teatralne, uwzględniając zdobyte na warsztatach wiedzę i umiejętności budowania etiudy    czy spektaklu.

·        SPOTKANIA/ ZAJĘCIA Z RODZICAMI- ILE, TEMATY?

Rodzice włączyli się w fazę przygotowań etiud i spektakli teatralnych. Podczas pierwszego spotkania z przedstawicielami rad rodziców z poszczególnych szkół (w sumie odbyło się ich siedem) omówiliśmy zakres współpracy.  Rodzice pomagali przygotowywać kostiumy, rekwizyty oraz scenografię. Sprawowali opiekę nad młodzieżą uczestniczącą w warsztatach i w czasie wyjazdu do krakowskiego teatru. Przygotowywali poczęstunki dla uczniów.

 

 SZKOLENIA- ILE, TEMATY, DLA KOGO?

Projekt nie zakładał szkoleń, jednakże udział nauczycieli w warsztatach teatralnych (w sumie aż 70 godzin)  i przyglądanie się pracy profesjonalnego reżysera można potraktować jako szkolenie ich metodą ćwiczeniową. Nauczyciele zapewniali, że uczestnictwo w warsztatach było dla nich cennym doświadczeniem, a zdobyte tam umiejętności ułatwią im pracę na zajęciach teatralnych z młodzieżą.

   IMPREZY, WYCIECZKI- JAKIE?

Na początku czerwca 2007 r. młodzież gimnazjalna sześciu szkół gminy Kołaczyce należąca do szkolnych kółek teatralnych i interesująca się teatrem została zaproszona do szkoły w Bieździedzy na koncert „Moja muzyka” przygotowany przez szkołę muzyczną „Pro- Musica” z Krosna oraz spektakl teatralny: „Śluby panieńskie international” w wykonaniu kółka teatralnego szkoły- gospodarza. Realizatorzy niniejszego projektu zaproponowali (zareklamowali w ten sposób) wspólne działania na niwie teatralnej i ogólnoartystycznej (śpiew, balet, muzyka instrumentalna). Zaprosili szkoły do wspólnych działań. „Dołącz do nas!”- takie było założenie pierwszego wspólnego spotkania, w którym wzięło udział około 200 gimnazjalistów.

Uczestnicy warsztatów teatralnych zostali pod koniec czerwca zaproszeni przez Koło Gospodyń Wiejskich i Kółko Rolnicze z Bieździedzy do uczestnictwa w imprezie regionalnej z okazji 140- lecia działalności KGW i 50-lecia proklamowania kółek rolniczych. Młodzież zaprezentowała inscenizację „Żona modna”, która powstała na podstawie satyry I. Krasickiego i „Powrotu posła” J. U. Niemcewicza.

Młodzi ludzie mieli okazję zaprezentować nowo nabyte umiejętności sceniczne, a także zapoznali się z dorobkiem miejscowych zespołów regionalnych (np. Zespołu Ludowego „Pogórzanie” z Bieździedzy); poznali również niektóre obyczaje i tradycje węgierskie (także potrawy), ponieważ w imprezie uczestniczyła liczna delegacja z Węgier.

W październiku (19 X) uczestnicy projektu wyjechali na wycieczkędo Krakowa, której głównym celem było obejrzenie spektaklu „Chory z urojenia” – sztuki Moliera. Przedstawienie podziwiali w Teatrze im. Juliusza Słowackiego (dla większości uczniów była to pierwsza wizyta w teatrze).

W październiku (26 X)  odbyło się również uroczyste podsumowanie projektu, które przybrało formę przeglądu dorobku szkolnych kółek teatralnych działających  w szkołach gminy Kołaczyce, odbywającego się pod hasłem: „Jesienne spotkanie teatralne”. Każe z gimnazjów zaprezentowało etiudę lub inscenizację teatralną.Do udziału w imprezie zaprosiliśmy także kółko teatralne z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach. Było to swoiste święto teatru szkolnego,w którym wzięli również udział: Wójt Gminy Kołaczyce, Wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, dyrektorzy szkół, sponsorzy, rodzice, nauczyciele, a przede wszystkim- dzieci  i młodzież.  

8.      OPRACOWANIA, PUBLIKACJE, MATERIAŁY

Publikacje na temat realizacji projektu ukazały się w pismach: „Dziennik Polski”, „Obiektyw Jasielski” oraz na stronie internetowej szkoły.

 

9.      NAWIĄZANE WSPÓŁPRACE:

W trakcie realizacji projektu zacieśniliśmy współpracę z innymi szkołami w gminie („wspólny cel- wspólne działanie”), Kołem Gospodyń Wiejskich, Kółkiem Rolniczym oraz Zespołem Ludowym „Pogórzanie” z Bieździedzy ( zaplanowaliśmy wspólne występy artystyczne dla społeczności lokalnej- najbliższy: grudzień 2007r.). Nawiązaliśmy współpracę z prywatną szkołą muzyczną „Pro-Musica” z Krosna (możliwość organizacji koncertu dla społeczności lokalnej); reżyserką teatrów dziecięcych i młodzieżowych (kontynuacja warsztatów teatralnych w roku przyszłym); Jasielskim Domem Kultury (możliwość wypożyczania kostimów i rekwizytów teatralnych) oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach (jako szkoła zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału we wspólnym występie artystycznym poświęconym Janowi Pawłowi II: „Testament Jana Pawła II”).

 

OPIS ZREALIZOWANYCH ZAŁOŻEŃ I CELÓW PPROGRAMU, EFEKTY ZREALIZOWANEGO PROGRAMU:

Podstawowym założeniem  programu był rozwój talentów twórczych młodych ludzi oraz przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Założenie to było realizowane m. in. podczas warsztatów teatralnych, które kształtowały plastykę ruchu scenicznego; wyzwalały u uczniów pokłady ich możliwości twórczych; uczyły budowania roli (np. poprzez dramę) oraz znacznie poprawiły dykcję młodych aktorów. Już po kilku godzinach wspólnych zajęć (odbywały się one w kilkuosobowych grupach) widoczne były zmiany w zachowaniu uczniów: byli odważniejsi w kreowaniu swojej roli, po etiudzie- śmiało odpowiadali na pytania widzów, a dotyczyły one problemów poruszonych w danych scenkach- byli świadomi tego, kim są na scenie i co chcą przekazać widzowi. Etiudy przygotowywane na kolejnych warsztatach miały zawsze cel wychowawczy, uczyły myślenia i wartościowania. Największe wrażenie zrobiła na wszystkich etiuda traktująca  o potrzebie tolerancji oraz pozycji lidera w grupie.  

Grupy warsztatowe składały się z uczniów różnych szkół. Początkowo zgłaszali oni chęć pracy tylko z rówieśnikami ze swojej szkoły, ale już po pierwszym spotkaniu przestało się liczyć dla nich to, skąd ktoś pochodzi. Zintegrowali się, a nawet zawiązały się między nimi przyjaźnie i sympatie. Można też było dostrzec zmianę postawy u nauczycieli instruktorów: przestali rywalizować między sobą, co wymusiło na nich podjęcie wspólnych działań.

Umiejętności nabyte podczas warsztatów uczniowie mieli szansę zaprezentować  szerszej publiczności w trakcie obchodów 140 rocznicy powstania Kół Gospodyń Wiejskich i 50 rocznicy proklamowania Kółka Rolniczego w Bieździedzy. Wystąpiliw sztuce „Żona modna”, włączając się w ten sposób w przegląd artystyczny pokoleń, gdyż tego dnia na scenie pojawiali się ludowi artyści w przedziale wieku od 70 do 13 lat. Prezentowano wówczas nie tylko sztuki teatralne, ale również zapoznawano z dawnymi obyczajami, pieśniami i tańcami ludowymi. Młodzież miała okazję przyjrzeć się także tradycjom węgierskim, bowiem w gminie Kołaczyce podejmowana była liczna delegacja tego kraju.

Nawiązanie współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich z Bieździedzy było niezwykle przydatne w realizacji projektu. Członkinie koła pomogły w szyciu kostiumów teatralnych i przygotowaniu rekwizytów oraz sporządzały smaczne posiłki. Wspólny występ KGW i uczniów odbył się wcześniej niż początkowo planowaliśmy- już pod koniec czerwca- ze względu na uroczystość rocznicową. Dlatego też- między innymi- zrezygnowaliśmy z organizacji imprezy „Pożegnanie lata”, podczas której miało dojść do wspólnego występu uczniów i ludowych artystów. Ta wrześniowa plenerowa impreza i tak nie doszłaby do skutku ze względu na fatalną pogodę. W związku z tym przenieśliśmy termin uroczystego podsumowania projektu na drugą połowę października, a imprezę „Pożegnanie lata” zastąpiliśmy przeglądem teatrów szkolnych: „Jesienne Spotkanie Teatralne”.

Zanim gimnazjalistom przyszło występować na szkolnej scenie, udali się19 października br. do Teatru im. Juliusza Słowackiego  w Krakowie na sztukę„Chory z urojenia” według Moliera z główną rolą Andrzeja Grabowskiego. Dla blisko 100 uczniów i nauczycieli- opiekunów było to wielkim przeżyciem z kilku względów: pierwsza wizyta większości uczniów w prawdziwym (i to takim!) teatrze, zobaczenie znanego polskiego aktora (uczniowie ze zdziwieniem stwierdzili, że gra nie tylko w serialuo Ferdynandzie Kiepskim…) , poznanie innej niż „Skąpiec”, a równie zabawnej sztuki komediopisarza wszechczasów . Po powrocie z Krakowa do Bieździedzy gimnazjaliści orzekli, że „…zaczynają zbierać pieniądze, aby jeszcze raz pojechać w tym roku do teatru”. Dosyć ciekawie i ze znajomością rzeczy wypowiadali się o grze aktorskiej, kostiumach czy scenografii. Wielu z nich zadeklarowało chęć przeczytania sztuki Moliera, a niektórzy zaproponowali, aby omawiać ją jako lekturę szkolną (co nauczyciele wzięli pod rozwagę). Stwierdzili również, że kilka pomysłów, rozwiązań scenicznych można byłoby wykorzystać w szkolnych przedstawieniach. Z informacji uzyskanychod nauczycieli polonistów wynika, że uczniowie napisali ciekawe recenzjez przedstawienia, a te najlepsze pojawiły się w gazetkach szkolnych.

26 października br. odbyło się uroczystego podsumowania projektu w formie przegląd dorobku szkolnych teatrów pn. „Jesienne Spotkanie Teatralne”. Wzięła w nim udział młodzież gimnazjalna gminy Kołaczyce. I tak Zespół Szkoły Podstawoweji Gimnazjum w Kołaczycach wystawił fragmenty „Poskromienia złośnicy”; ZSP i G      w Krajowicach- „Fircyka w zalotach”,; ZSP i G w Sowinie- „W bajkach jakw zwierciadle”; ZSP i G w Lublicy- „Co się w tej wsi porobiło”; ZSP w Kołaczycach- „Staropolską biesiadę”, a ZSP i G w Bieździedzy wraz z uczniami innych szkół- „Zemstę”. W „Zemście” młodzi aktorzy wystąpili, między innymi, w pięknych kostiumach sfinansowanych przez zleceniodawców niniejszego projektu. Będą one w przyszłości wykorzystywane do innych przedstawień (są to kontusze szlacheckie) oraz wypożyczane szkołom, co na pewno wpłynie na podniesienie jakości uczniowskich inscenizacji.

Wszystkie szkoły otrzymały jednakowe pamiątkowe dyplomy, statuetki oraz drobne upominki. Nie było przegranych, tylko sami wygrani, bo… postawili na teatr, na kulturę!- co mocno akcentowaliśmy.

Uczniowskie prezentacje dostarczyły widzom wielu wrażeń oraz udowodniły starą prawdę, że teatr uczy i bawi oraz „(…) jest aktywną refleksją nad samym sobą”- jak mawiał Novalis. Młodzi artyści mieli okazję zaprezentować umiejętności nabyte podczas warsztatów oraz pracy ze swoimi nauczycielami instruktorami; pokazać rozwój własnych talentów twórczych i „zabłysnąć” na szkolnej scenie. Poszerzyli znajomość utworów literackich- także spoza kanonu lektur, rozbudzając zainteresowanie nimi u innych uczniów. Przygotowując się do zagrania roli, interpretowali oraz zwracali uwagę na  uniwersalne przesłania utworów. Zachęcili innych do uczestnictwa w zajęciach kółek teatralnych (wzrosła liczba gimnazjalistów, którzy „też chcą się zapisać do kółka”) oraz tworzenia lokalnego życia kulturalnego. Większość uczniów zrozumiała, że życie kulturalne w swojej wiosce mogą tworzyć sami czy we współpracy z innymi „zapaleńcami”, a tych na szczęście nie brakuje Efektem przeglądu teatrów szkolnych będzie kontynuacja „Jesiennych Spotkań Teatralnych”- zaplanowaliśmy je na koniec października przyszłego roku.

Na uroczyste podsumowanie projektu zaprosiliśmy przedstawicieli władz samorządowych na czele z Wójtem Gminy Kołaczyce, wizytatora Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, dyrektorów szkół oraz sponsorów. Wójt Gminy Kołaczyce- pani Małgorzata Salacha, przebywając pod wrażeniem występów utalentowanej młodzieży, zapowiedziała, że młodzi aktorzy będą mieli okazję rozwijać dalej swoje talenty, gdyż zostaną ujęci w przyszłorocznym gminnym projekcie kulturalnym.

Podczas uroczystego podsumowania projektu został wyświetlony filmowy reportaż  z jego przebiegu. Został on przekazany do wszystkich szkół w gminie, aby zachęcić je do podobnych działań. Staramy się również o jego wyświetlenie w lokalnej telewizji    (Telewizja Jasło), aby zareklamować ideę projektu: „Ze sceny szkolnej w świat- edukacja przez teatr”. Temu celowi służą również informacje prasowe o projekcie opublikowane  w lokalnych gazetach.

 

11.           EWALUACJA PROJEKTU:

a)    w jaki sposób była prowadzona:

    Wśród uczestników projektu, zarówno uczniów, jak i nauczycieli została przeprowadzona ankieta. Ankietowani udzielali odpowiedzi na następujące pytania:

 

·Czy dostrzegasz jakieś pozytywne zmiany w swojej osobowości, zachowaniu, wrażliwości estetycznej po okresie przygotowań i udziale w projekcie:„Ze sceny szkolnej w świat- edukacja przez teatr”? Podziel się swoją refleksją.

·        Czego nauczyłeś/nauczyłaś się dzięki uczestnictwu w projekcie?

·        Jak ogólnie oceniasz projekt? Proszę o kilkuzdaniową wypowiedź.

·        Którą część projektu:

- spotkanie promujące sztukę (koncert „Moja muzyka” i „Śluby panieńskie  intercontinental”);

- próby sceniczne i warsztaty teatralne

- występ z okazji 140- lecia KGW

- wyjazd do krakowskiego teatru na sztukę „Chory z urojenia”

- przegląd teatrów szkolnych

 uważasz za najbardziej atrakcyjną i dlaczego?

·        Jakie uwagi (pozytywne i negatywne) odnośnie przebiegu projektu chciał(a)byś przekazać jego realizatorom?

·Czy chciał(a)byś uczestniczyć w przyszłości podobnym projekcie?

Ewaluacja była przeprowadzona także po poszczególnych etapach projektu, np. warsztatach teatralnych.

Koordynatorzy projektu obserwowali dokonania uczniów i na tej podstawie oceniali realizację założonych efektów.

 

b)    co wykazała:

·       70% ankietowanych odpowiedziało, że dostrzega pozytywne zmiany w swojej osobowości, zachowaniu, wrażliwości estetycznej po okresie przygotowańi udziale w projekcie: „Ze sceny szkolnej w świat- edukacja przez teatr”.

Oto kilka wypowiedzi i refleksji:

- „dzięki udziałowi w projekcie jestem odważniejszy na scenie i w życiu”;

- „ stałam się bardziej otwarta na ludzi”;

- „zrozumiałam, że nie należy oceniać innych, zanim ich dobrze nie poznamy”;

- „wolę wybrać się na przedstawienie do teatru niż siedzieć przed telewizorem lub komputerem”;

- „poproszę rodziców, żeby pojechali kiedyś ze mną do teatru”;

- „zrozumiałem, że każde beztalencie ma talent- trzeba go tylko odkryć(…) chyba każdy może być aktorem(…) przecież w życiu też gramy”;

- „wreszcie miałam co robić na wakacjach”;

- „poznałam fajnych kolegów- esemesujemy do siebie”;

- „ zapiszę się na zajęcia kółka teatralnego”;

- „ łatwiej mi teraz na języku polskim pisać recenzje z przedstawień”;

- „nie wybudujemy w Bieździedzy teatru, ale sami go możemy robić”.

·              20% ankietowanych odpowiedziało, że „trudno powiedzieć”, jakie pozytywne zmiany zaszły w ich osobowości, zachowaniu czy wrażliwości estetycznej po okresie przygotowań i udziale w projekcie.

·              10% ankietowanych odpowiedziało, że „nie dostrzega żadnych zmian”.

·              Oto, czego nauczyli się uczestnicy projektu (najczęstsze odpowiedzi):

          - „budować” rolę ( 40%);

          - interpretować utwory (15%);

          - recenzować przedstawienia (13%);

          - występować przed publicznością((6,6%);

          - ciekawie spędzać czas (5%);

Ankietowani tak ocenili atrakcyjność poszczególnych części projektu:

- wyjazd do krakowskiego teatru na sztukę „Chory z urojenia” (53%    wskazało, że była to najatrakcyjniejsza część projektu)

- przegląd teatrów szkolnych (16%)

- próby sceniczne i warsztaty teatralne (16%)

                   -występ z okazji 140- lecia KGW (11,6%)

Prawie wszyscy ankietowani (95%) bardzo pozytywnie ocenili projekt. Oto kilka wypowiedzi:

v„ Cieszę się, że zdecydowałam się na udział w projekcie, choć początkowo miałam pewne obawy .Szczególnie obawiałam się warsztatów teatralnych. Ale pani ,która je prowadziła, była bardzo miła i szybko nas „rozruszała”. Nikomu nie mówiła, że jest w czymś gorszy, bo u każdego znalazła jakieś mocne strony. Po warsztatach zrozumiałam, że i ja wiele potrafię.”

v„Najlepiej wspominam wyjazd do Krakowa. Nigdy dotąd nie byłem w teatrze i przyznam, że tego specjalnie nie przeżywałem. Nie miałem pojęcia, że teatr może tak wyglądać! Oprócz tego, że sam budynek teatru i wnętrze zrobiły na mnie wrażenie, to także podobała mi się sztuka. Jestem fanem Grabowskiego! Tym moim kolegom z Bieździedzy, którzy śmieją się ze mnie, że „jeżdżę po teatrach”- zamiast iść z nimi do klubu- powiedziałem, że widziałem Ferdka Kiepskiego na żywo- i nawet mi zazdrościli.”

v„Lubię grać w przedstawieniach. Lepiej wtedy rozumiem utwory i mam lepsze oceny z języka polskiego. Powinno być więcej takich projektów.”

v„Dobrze było spotkać się z kolegami z innych szkół i robić coś razem. Nie było chorej rywalizacji. Wszyscy dostali takie same nagrodyi dobrze się bawili”.

v„Dobrze, że są takie projekty, bo „coś się dzieje”, ale jeżeli nie będą kontynuowane, to niewiele się nauczymy.”

v„Projekt realizowany przez ZSP i G w Bieździedzy zachęcił mnie i innych nauczycieli do podobnych działań na terenie własnej szkoły oraz w naszej gminie. Pobudził młodzież do zadań twórczych i rozwinął wiele talentów. Był świetną okazją do wymiany doświadczeń”;

·              Prawie wszyscy uczestnicy projektu (96,6%) odpowiedzieli, że chcielibyw przyszłości uczestniczyć w podobnym projekcie; pozostali (3,3%) odpowiedzieli: „trudno powiedzieć”; nie było żadnej odpowiedzi negatywnej.

 

  Ewaluacja dokonana była także na podstawie obserwacji działań i dokonań uczestników projektu. Wysunięto następujące wnioski:

o   Uczniowie chętnie angażują się w działania teatralne.

o   Warsztaty teatralne ułatwiły budowanie ról, wyzwoliły potencjał twórczy u wielu młodych ludzi.

o   Pojawiły się nowe „talenty”.

o   Uczestnicy projektu zintegrowali się (zawiązały się przyjaźnie).

o   Wielu uczniów wyraża chęć wyjazdu do teatru.

o   Poprawiła się jakość uczniowskich inscenizacji (także dzięki nowym kostiumom teatralnym).

o   Uczniowie chcą wystawiać swoje sztuki na forum gminy.

12.            OPIS FORM DOKUMENTACJI PROGRAMU:

  W celu udokumentowania form realizacji projektu przygotowaliśmy reportaż filmowy zawierający poszczególne etapy działań. I tak znalazły się w nim fragmenty: prób do przedstawień, doboru kostiumów, budowy dekoracji, koncertu i przedstawienia promującego projekt, współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich z Bieździedzy, warsztatów teatralnych, wyjazdu do krakowskiego teatru oraz przeglądu dorobku kółek teatralnych pn. „Jesienne Spotkanie Teatralne”.

        W trakcie realizacji projektu zrobiliśmy setki zdjęć (aparatem fotograficznym ufundowanym w tym celu przez sponsora) przedstawiających uczestników projektuw czasie różnorakich działań teatralnych.

         Opis całości projektu zamieściliśmy w kronice szkolnej, na stronie internetowej szkoły oraz w lokalnej prasie.

 

13.           TRUDNOŚCI I SŁABE STRONY ZREALIZOWANEGO PROGRAMU:

W trakcie realizacji projektu napotkaliśmy na różne przeszkody:

o   Repertuar teatrów oraz „sezon ogórkowy” uniemożliwił nam wyjazd na spektakl teatralny w zaplanowanym czasie (przesunięcie z czerwca/lipca na październik).

o   Odbyły się „negocjacje” odnośnie odpłatności za godziny zajęć z reżyserką teatrów młodzieżowych, która prowadziła warsztaty. Nie mogliśmy – ograniczeni przez zleceniodawcę projektu- spełnić finansowych żądań reżyserki. Suma przewidywana za godzinę zajęć (30 zł) nie była wystarczająca (w woj. podkarpackim  cena za godz. zajęć warsztatowych wynosi 60/70 zł). W końcu doszliśmy do porozumienia (zapewniliśmy prowadzącej warsztaty- ze środków własnych- mieszkanie i wyżywienie               w okresie ich trwania, dlatego zmalała odpłatność za godzinę).

o   Nie odbyło się zaplanowane przedstawienie „Nuda”, które miało promować projekt (wyjazd aktorów)- zamiast tego odbył się koncert „Moja muzyka” zachęcający do rozwijania różnych talentów (był interesujący i spełnił swoją rolę).

o   Wspólny występ młodzieży i członkiń Koła Gospodyń Wiejskich oraz Zespołu Ludowego „Pogórzanie” z Bieździedzy odbył się wcześniej niż zaplanowano ze względu na uroczystość rocznicową, a także przyjazd do delegacji z Węgier (zamiast impreza plenerowa we wrześniu- wspólny występ pod koniec czerwca).

o   W projekcie, który w okresie czerwiec- październik był jedną z niewielu kulturalnych propozycji dla młodzieży w naszej gminie, nie mogło wziąć udziału tyle osób, ile zgłaszało chęć. Działo się tak ze względu na ograniczenia finansowe.


14.           OCENA MOŻLIWOŚCI KONTYNUACJI PROGRAMU W PRZYSZŁOŚCI:

 

Planujemy kontynuować „Jesienne Spotkania Teatralne”, które będą przeglądem teatrów szkolnych- następne odbędzie się w październiku przyszłego roku.

Zamierzamy również prowadzić warsztaty teatralne i kontynuować współpracęz p. G. Kaznowską- Chrapko -  reżyserką teatrów dziecięcych i młodzieżowych.

Poszukujemy sponsorów, którzy sfinansowaliby kolejny wyjazd uczniów do teatru.

Planujemy wspólne występy z KGW i Zespołem Ludowym „Pogórzanie z Bieździedzy".

Prawdopodobnie w czerwcu przyszłego roku będziemy jako szkoła uczestniczyćw projekcie kulturalnym gminy dotyczącym działań teatralnych.

15.           PROPOZYCJE ROZSZERZENIA WSPÓŁPRACY Z INNYMI PODMIOTAMI- JAKIMI?:

Zamierzamy rozszerzyć współpracę o:

·        Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach

·        Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle

·        Jasielski Dom Kultury

16.           WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z ANALIZY ZREALIZOWANEGO PROGRAMU:

 Po zakończeniu projektu i dokonaniu jego ewaluacji sformułowaliśmy następujące wnioski:

·        Należy kontynuować działania teatralne wśród młodzieży gminy Kołaczyce, gdyż stanowią dla nich atrakcyjną formę uczestnictwa w kulturze.

·        Trzeba organizować wyjazdy uczniów do teatru, ponieważ jest na nie zapotrzebowanie wśród młodzieży (pozyskiwać w tym celu sponsorów).

·        Należy rozszerzyć współpracę z innymi podmiotami, np. Jasielskim Domem Kultury (wymiana doświadczeń, zachęta do wspólnych działań).

·        Powinniśmy w przyszłości realizować projekty, które swym zasięgiem obejmą większą ilość uczniów.

 

17.           ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA:

 

            Do sprawozdania załączamy:

1.     Reportaż filmowy z przebiegu projektu.

2.     Zdjęcia.

 

18.           UWAGI AUTORÓW SPRAWOZDANIA:

      Dzięki realizacji projektu nabyliśmy wiele cennych doświadczeń, które wykorzystamy w przyszłym projektowaniu działań na rzecz rozwoju kulturalnego młodzieży. Zintegrowaliśmy lokalne środowisko szkolne, co ułatwi nam przyszłe kontakty. Sprawiliśmy, że w gminie „coś się działo”. Stworzyliśmy ciekawą- jak wynikło z ankiet-  propozycję dla młodzieży.

                                                                                          A. Ochałek - Skałba