Aktywni na co dzień!


15 grudnia br. zakończył się roczny projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Szkolny Klub Sportowy”, realizowany w naszej szkole przez Panią Beatę Biernacką oraz Pana Marcina Balasę.

Program skierowany był do dzieci i młodzieży szkolnej bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną i miał na celu umożliwienie uczniom podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Czytaj więcej...

Szkolne Koło PCK w akcji!

W listopadzie br. uczniowie należący do Szkolnego Koła PCK przyłączyli się do publicznej zbiórki funduszy na rzecz Pani Małgorzaty Wiśniewskiej, byłej opiekunki Szkolnego Koła PCK i nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczycach.  

Nasi wolontariusze zebrali kwotę 1000, 40 zł. i przekazali zebrane fundusze do Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle.

 

Czytaj więcej...

Mikołajki z Samorządem Szkolnym


Samorząd Szkolny, którego opiekunami są Pani Alicja Namysł oraz Pan Marcin Balasa, zadbał o wyjątkowo udane obchody Dnia Świętego Mikołaja. Dla uczniów wszystkich etapów edukacyjnych zorganizowano mikołajkowy wyjazd do kina Helios w Krośnie, a środę 6 grudnia ogłoszono Dniem Koloru Czerwonego. 

Czytaj więcej...

1. MIEJSCE W PRO-SCENKACH

Klasa II a gimnazjum zdobyła 1. miejsce w powiatowym konkursie teatrów profilaktycznych. Scenariusz do przedstawienia napisała Pani Agata Ochałek-Skałba, a także reżyserowała ów spektakl, biorąc pod uwagę uczniowskie interpretacje ról.         

Tak o tym wydarzeniu napisano na oficjalnej stronie organizatora PRO-SCENEK:

"XIII Przegląd Profilaktycznych Teatrów Uczniowskich Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych z Jasła i Powiatu Jasielskiego PRO-SCENKI odbył się 28 listopada 2017 r. Na deskach sceny MDK zaprezentowało się 5 zespołów, które w swoich spektaklach poruszały różnorodną tematykę dotyczącą problemów nastolatków i zagrożeń, wynikających z dokonywania złych życiowych wyborów.

Czytaj więcej...

1. MIEJSCE W PRO-SCENKACH

Klasa II a gimnazjum zdobyła 1. miejsce w powiatowym konkursie teatrów profilaktycznych. Scenariusz do przedstawienia napisała Pani Agata Ochałek-Skałba, a także reżyserowała ów spektakl, biorąc pod uwagę uczniowskie interpretacje ról.

Tak o tym wydarzeniu napisano na oficjalnej stronie organizatora PRO-SCENEK:

„XIII Przegląd Profilaktycznych Teatrów Uczniowskich Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych z Jasła i Powiatu Jasielskiego PRO-SCENKI odbył się 28 listopada 2017 r. Na deskach sceny MDK zaprezentowało się 5 zespołów, które w swoich spektaklach poruszały różnorodną tematykę dotyczącą problemów nastolatków i zagrożeń, wynikających z dokonywania złych życiowych wyborów.

Czytaj więcej...