Wesele pogórzańskie, czyli zdobywanie wiedzy etnograficznej i integracja międzypokoleniowa


Inscenizacja wesela pogórzańskiego odbyła się 28 grudnia 2019 roku na naszej szkolnej scenie. Inicjatorem wydarzenia był Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Pogórzanie z Bieździedzy” działający w ramach Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Bieździedzkiej. Prezes Stowarzyszenia - Pani Ewa Suchodolska-Strach (z wykształcenia pedagog i muzyk) zaprosiła do wspólnego występu dzieci i młodzież z Bieździedzy i Bieździadki, które od lat rozwijają swoje teatralne pasje pod okiem Pani Agaty Ochałek-Skałby. To ona była autorką scenariusza i reżyserem przedstawienia. Scenariusz powstał na podstawie opisów wesel zawartych w książce ks. Władysława Sarny z 1908 roku oraz był inspirowany „Chłopami” Władysława Stanisława Reymonta.

 


 „Wesele pogórzańskie to pojęcie dosyć szerokie. – mówiła przed spektaklem Pani Ewa Suchodolska - Strach- Zwyczaje i obrzędy weselne bywały bowiem inne w Bieździedzy, inne w Sieklówce, a jeszcze inne- w Gliniku czy w Gogołowie. Tworząc scenariusz tego wydarzenia, jego autorka starała się być jak najbliżej Ziemi Bieździedzkiej, a jednocześnie nadała mu bardziej ogólny charakter. Wesele pogórzańskie, które zaprezentujemy, przybliży nam tradycyjne obrzędy, które występowały na tym terenie ponad 100 lat temu.”


Z kolei Pani Ewa Suchodolska-Strach była odpowiedzialna za wybór piosenek, przyśpiewek i opracowanie muzyczne przedstawienia. W realizację przedsięwzięcia włączyli się także inni nauczyciele naszej szkoły: Pani Renata Samborska, Pani Teresa Korecka, Pani Renata Stelmach, Pan Ryszard Burowski, a przede wszystkim Pan Dyrektor Wiesław Jedziniak, który nawet wystąpił w inscenizacji jako akordeonista i który od początku przyklaskiwał temu projektowi ze względu na jego wartość edukacyjną, co podkreślił, mówiąc:

Bardzo istotnym celem tego projektu jest okazja do nawiązania więzi międzypokoleniowej. My, starsze pokolenie, jesteśmy bowiem zobowiązani przekazywać wiedzę etnograficzną młodym, a młodzi – są odpowiedzialni za jej zdobywanie, by stać się naturalnymi strażnikami pamięci swojej społeczności. Odtąd tradycja i historia będą miały dla tych młodych ludzi konkretną twarz.”


„Pogórzanie z Bieździedzy” zaprosili do wspólnego występu także kapelę ludową „Tarnowcoki” z Tarnowca, która przygrywała na weselną, ludową nutę. Niewielka scena szkoły w Bieździedzy pomieściła w sumie aż pięćdziesięcioro dwoje aktorów w wieku od 11 do 76 lat. W tym - prawie wszystkich uczniów klasy VI a i kilka uczennic z klas VII i VIII.

Po występie, który zebrał owacje na stojąco, prezes Stowarzyszenia powiedziała:

„Tak oto realizujemy jeden z najważniejszych celów Stowarzyszenia i Zespołu, jakim jest przekazywanie dziedzictwa kulturowego naszego regionu dzieciom i młodzieży na zasadzie dialogu międzypokoleniowego, by budować tożsamość narodową młodej generacji. I przyznajemy, że bardzo chętnie na nasze zaproszenie odpowiadają zawsze uczniowie i absolwenci szkoły w Bieździedzy, w której teraz gościmy. Jesteśmy przekonani, że ta współpraca będzie się nadal rozwijała i zaowocuje kolejnymi projektami. Jest ona możliwa dzięki zaangażowaniu Pana Dyrektora Wiesława Jedziniaka i nauczycieli, którzy inspirują swoich uczniów do aktywności w propagowaniu kultury ludowej, będącej ważną częścią kultury narodowej”.

Inscenizacja – ze względu na zainteresowanie- zostanie powtórzona 25 stycznia 2019 roku  (sobota; prawdopodobnie o godz. 17.00).